آشنایی با ارده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 طحینی  Tahiniیا ارده، کنجد ساییده شده است که به صورت مایع درآمده و در کشورهای مختلف اسم های متفاوتی دارد. در ایران به آن ارده می گویند و بیشتر برای صبحانه از آن استفاده می کنند به این ترتیب که به آن مواد قندی و مواد دیگر اضافه نموده و آن را حلوا یا حلواارده می گویند. به انگلیسی آن را sesame seeds paste می گویند و عرب ها هم آن را طحینی می خوانند.

بشر از ۴هزار سال قبل کنجد را می شناخته و از خمیر دانه کنجد برای تغذیه و درمان بعضی از بیماری ها استفاده می کرده است. پس از قرن سیزدهم کشورهای عربی در تهیه و مصرف ارده علاقه خاصی نشان دادند و کتاب های آشپزی آن دوره حاوی دستورات غذایی زیادی در این مورد می باشند. در حال حاضر کنجد و غذاهای مربوط به آن در کشور کره مصرف زیاد دارد زیرا غذائی است کامل با مقدار قابل توجهی پروتئین و اسیدهای چرب و املاح و ویتامین ها. در آمریکا در سال های ۱۹۴۰ خوردن محصولات کنجد رواج پیدا کرد و امروزه به علت کوچ عده زیادی از مردم آفریقا و کشورهای خاورمیانه که به مصرف ارده عادت دارند مردم آمریکا نیز به مصرف طحینی گرایش نشان می دهند.

 

کنجد، حمس غذای عربی تهیه شده از ارده، و ارده کنجد کوبیده شده

طرز تهیه و چگونگی مصرف ارده در کشورهای مختلف متفاوت است

© Your Company. All Rights Reserved